Posts under internet of shit

2023

  1. New toy: ESP8266 (Horsham, VIC, Australia)

2022

  1. IoT: It Begins! (Horsham, VIC, Australia)
  2. More IoT stuff: Deta GridConnect smart switches (Horsham, VIC, Australia)
  3. More IoT stuff: Tuya Local (Horsham, VIC, Australia)
  4. IoT: Xmas Lights (Horsham, VIC, Australia)
  5. IoT: More fucking Xmas Lights (Horsham, VIC, Australia)
  6. Skyfan! (with IoT) (Horsham, VIC, Australia)
  7. IoT: Even more fucking Xmas Lights (Horsham, VIC, Australia)